Algemene voorwaarden van: Jaoillerie

Gevestigd te: Lage Zandsestraat 2A, 6685 AB Haalderen (géén bezoekadres)

E-mail: info@jaoillerie.nl

Kvk nummer: 64202976

BTW nummer: NL212860471B01

Rekeningnummer: NL34 RABO 0306 0001 05

 

De voorwaarden op deze pagina zijn van toepassing op de website www.jaoillerie.nl.

 

Niets van deze website mag zonder toestemming van www.jaoillerie.nl worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met onze algemene voorwaarden akkoord gaat en hiervan kennis heeft genomen. www.jaoillerie.nl behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder hier vooraf melding over te hoeven doen. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele spel- en/of typfouten, controleer daarom voor u de bestelling verzendt of alles klopt (adres, maten/kleuren bestelde producten, etc.).

 

 

Betaling

www.jaoillerie.nl biedt de mogelijkheid om te betalen door middel van iDEAL. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving op internet, met de specifieke beveiliging van uw eigen bank. Als internet aankoper kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich hiervoor hoeft aan te melden. iDEAL werkt alleen voor klanten met een Nederlandse bankrekening die ook de beschikking hebben over internetbankieren. 

 

Wanneer wij het verschuldigde bedrag op de rekening hebben ontvangen, zorgen wij er zo snel mogelijk voor dat uw bestelling uw kant op komt. Alle genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (deze komen er bij afronding van de bestelling nog overheen).

 

Voorwaarden

Artikel 1; Geldigheid van deze voorwaarden

1a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van www.jaoillerie.nl, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64202976.

1b. De bestelling geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van www.jaoillerie.nl.

1c. Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door www.jaoillerie.nl zijn aanvaard.

1d. Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2; Opdrachtgever

2a. Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

2b. Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

 

Artikel 3; Prijzen

3a. Alle genoemde prijzen voor de consument zijn inclusief BTW. De verzendkosten die u vooruit betaald treft u tevens aan op de factuur. www.jaoillerie.nl behoudt zich het recht om zelf te beslissen welke vervoerder de goederen transporteert.

3b. www.jaoillerie.nl behoudt het recht om op elk moment de prijzen aan te passen, zonder daarover mededeling te hoeven doen.

3c. Typfouten voorbehouden.

 

Artikel 4; Aanbiedingen

4a. Alle aanbiedingen van www.jaoillerie.nl zijn vrijblijvend en www.jaoillerie.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

 

Artikel 5; Totstandkoming van de overeenkomst

5a. De overeenkomst komt tot stand wanneer het totaal bedrag van de bestelling (inclusief verzendkosten) is bijgeschreven op het rekeningnummer van www.jaoillerie.nl. 

 

Artikel 6; Levering

6a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering door middel van bezorging aan het door de consument opgegeven adres. 

6b. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem/haar deze ter beschikking staan of ter hand worden gesteld.

6c. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie en/of instructies, noodzakelijk voor de levering, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle aanvullende kosten.

6d. Opgegeven leveringstermijnen zijn slechts richtlijnen en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn gebaseerd op een een normale gang van zaken, deze kunnen dus afwijken indien er vertraging optreedt. 

6e. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

6f. www.jaoillerie.nl houdt zich het recht voor om een bestelling in gedeelten te leveren, echter gaat de voorkeur uit naar één levering.

6g. In geval van vakantie(s) worden bestellingen zo snel mogelijk na een vakantie verwerkt en verzonden.

 

Artikel 7; Garantie

7a. www.jaoillerie.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

7b. De bij 7a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag vermeld op de orderbevestiging/factuur.

 

Met uitzondering van:

- Natuurlijke slijtage/verkleuring.

- Vlekken ontstaan in het metaal, stenen of parels door: haarspray, parfum en cosmetica.

- Metaal dat verkleurd is door contact met water.

- Metaal dat verkleurd is door de zuurtegraad/pH waarde van de huid/zweet.

- Sieraden/onderdelen die gebroken of beschadigd zijn doordat ze zijn gevallen/gestoten.

- Klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de sieraden/onderdelen.

 

7c. Als een product na aankoop niet bevalt of er is tijdens het transport schade ontstaan, dan kunt u uw product binnen 14 dagen vanaf de dag vermeld op de orderbevestiging/factuur retourneren (verzendkosten van het retourneren zijn voor de consument zelf en indien het geen gepersonaliseerd product is), indien het product nog helemaal compleet is en geen gebruikssporen vertoont.

7d. www.jaoillerie.nl zal nooit een nieuw product verschaffen of geld terug storten voordat het ene geretourneerd is.

7e. www.jaoillerie.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de consument zelf (met sieraden slapen, ermee in het water, etc.).

7f. www.jaoillerie.nl retourneerd geen geld indien er sprake is van verkeerd gebruik van het product, de termijn van 14 dagen verstreken is, het product gebruikssporen vertoont, onzorgvuldige fouten door de consument zelf (zoals; typfouten, doorgeven van de verkeerde info betreft kleuren en maten).

7g. www.jaoillerie.nl retourneert het geld binnen 14 dagen na retourontvangst van de producten, met uitzondering van verzendkosten.

7h. www.jaoillerie.nl is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor eventuele verkleuringen van sieraden. Dit kan komen door verschillende dingen; douchen, sporten, zuurgraad van de huid, water, alcohol, parfum, bodylotion, etc. Dergelijke verkleuringen zijn natuurlijk en vallen niet onder de garantie. Houdt u aan de tips om zolang mogelijk plezier te hebben van uw sieraad.

7i. Op het verliezen van Swarovski/strass steentjes, parels en bedels wordt geen garantie gegeven aangezien wij de producten voor levering controleren. Mocht er bij ontvangst van uw bestelling toch een steentje of iets dergelijks ontbreken of mocht het product kapot zijn, dan dient u binnen 24 uur na ontvangst ons een e-mail te sturen.

 

Let op! De meeste producten kunnen niet geretourneerd worden, omdat de meeste producten gepersonaliseerd zijn (maten, kleur Swarovski steentjes, gegraveerde bedels, etc.).

 

Artikel 8; Aansprakelijkheid

8a. Indien door www.jaoillerie.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van www.jaoillerie.nl jegens de opdrachtgever beperkt tot hetgeen wat in deze voorwaarden is beschreven.

8b. www.jaoillerie.nl is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.

8c. www.jaoillerie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verkeerd/oneigenlijk gebruik van onze producten. U wordt geadviseerd om de voorgeschreven gebruiksadviezen na te lezen en na te leven.

 

Artikel 9; Overmacht

9a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.jaoillerie.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9b. Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop www.jaoillerie.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor www.jaoillerie.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

9c. Indien de periode dat de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.

 

Heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier of mail direct naar info@jaoillerie.nl.